Vi är DGE

Det är tack vare våra konsulters specialistkunskaper och engagemang som vi kan göra skillnad för varandra, våra kunder och vår gemensamma framtid. Här hittar du kontaktuppgifter och korta presentationer av oss alla. Välkommen att höra av dig!

Anna Andersson

Jag har 20 års erfarenhet av miljöfrågor i avfallsbranschen, med stort fokus på tillståndsprövning, myndighetskontakter och miljölagstiftning med stor vana att samordna tillståndsprövningar, från idé

Anna Hall DGE
Anna Hall

De senaste 12 åren har jag som konsult arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Jag har arbetat med revisioner och hjälpt kunder med lagefterlevnad gällan

Christer Gustafsson

Jag har ägnat mina senaste dryga 30 år åt miljökonsultlivet. År 2006 började jag på DGE , tillsammans med några kollegor startade vi upp Göteborgskontoret. DGE Mark och Miljö startades 2004 i Kalmar o

Christian Beijar

Jag arbetar med vatten- och luftanalyser och utredningar inom laboratoriets verksamhet, där utför jag det mesta, t ex masspektrometri, våtkemi och kvalitetsarbete. Jag är kemiingenjör med examen från

Daniel Hellqvist

Jag sysslar jag främst med frågor som rör mark och grundvatten och då hör både projektledning och fältarbete till arbetsuppgifterna. Jag har sedan tidigare en magisterexamen i miljövetenskap från Högs

Danijela Zekanovic

Jag arbetar på DGE:s laboratorium (fd Kemanalys) sedan 2020 där jag utför analyser på vatten, jord, luft och slamprover. Bereder även lösningar som kunder efterfrågar. Kemi och arbete på laboratorium

Edwin Aigaje

Jag arbetar med vattenprovtagningar och luftmätningar. Jag har en universitetsutbildning i miljövetenskap och mitt examensarbete syftade till att utarbeta en plan för att skydda vattenresurser från fö

Elisabeth Leu

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har löpt som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv, både inom undervisning, som Kvalitet- och miljösamordnare, som Teknisk handläggare på ackrediteran

Ellinor Wessel

Jag arbetar som miljökonsult inom förorenade områden. Den variation mellan fält- och kontorsarbete som rollen innebär är något som passar mig väldigt bra som person. Jag har examen vid Göteborgs Unive

Emiliano Lubian

Jag har arbetat med miljökontroll i mer än 20 år och har lång erfarenhet av miljömätningar och utsläppskrav som ställs på energi- och avfallsanläggningar. För närvarande ansvarar jag för kvalitet och

Frida Gustafsson

Jag arbetar med administration inom DGE Mark och Miljö och sitter på kontoret i Göteborg. På min fritid gillar jag att umgås med min familj och kompisar samt att träna. När det gäller sport så föredr

Gunilla Friberg

Jag arbetar med administration inom DGE Mark och Miljö och sitter på kontoret i Kalmar. På min fritid är det familj, promenader och att påta i jorden som gäller.

Hanna Hammarström

Här på DGE arbetar jag främst med att utföra periodiska besiktningar ute hos våra kunder. Jag har sedan barnsben varit både tekniskt intresserad och haft ett stort intresse för miljön. Detta ledde til

Helena Lindh

Jag arbetar som hållbarhetskonsult med fokus på livscykelanalyser och klimatberäkningar sedan maj 2018. Jag är civilingenjör med en examen från Lunds tekniska högskola med inriktning nanovetenskap. Un

Henrik Nilsson

Mitt arbete på DGE rör miljökontroll, främst emissionskontroll både inom luft och vatten. Jag har en doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot industrivattenrening från Linnéuniversitetet i Ka

Joel Röed

Mitt arbete rör framförallt förorenade områden. Jag har en magisterexamen i miljövetenskap från Linnéuniversitetet i Växjö. Under examensarbetet utförde jag en hydrogeologisk undersökning av en reserv

Johan Berlin

På DGE arbetar jag med tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar och brinner lite extra frågor som rör biologisk mångfald. Jag har en kandidatexamen i naturvårdsbiologi samt en masterexam

Johan Mars

Jag har sedan 1990 arbetat med miljörelaterade frågor, främst som konsult, mot svensk industri och kommunala verksamheter. Inriktningen har främst varit kontroll av utsläpp till luft och vatten samt r

Johan Sidenberg

Jag arbetar med mätning av utsläpp till luft. Min utbildningsbakgrund är en 3-årig ingenjörsutbildning i kemiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Jag har tidigare samlat kunskap inom kärnkraftbransc

Johannes Hagby

På DGE arbetar jag främst med emissionsmätningar. Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen i geovetenskap med inriktning kemi, samt en yrkesexamen inom marknadsföring och försäljning. På min ledig

Josefin Åkerström

På DGE arbetar jag inom områdena handel med utsläppsrätter och hållbarhetskriterier, och genomför även periodiska besiktningar och riskanalyser. Jag är utbildad Civilingenjör i energisystem med fokus

Josephine Johansson

Jag arbetar bl.a. med miljö- och arbetsmiljölagstiftning, periodiska besiktningar och som miljöresurs för att stötta verksamheter vid behov. Jag läste miljövetenskap på Linnéuniversitet och fick redan

Julia Ekander
Julia Ekander

På DGE arbetar jag som miljökonsult med fokus på klimatberäkningar och livscykelanalyser. Sommaren 2023 tog jag examen från Chalmers Tekniska Högskola, där jag studerade till civilingenjör inom samhäl

Julia Rognås

Efter studier inom biovetenskap och hälsa har noggrannhet och intresset för kemi lett mig vidare inom det laborativa arbetet där jag trivs allra bäst. På DGE:s laboratorium utför jag flertalet analyse

Karin Rydinge

Jag är redovisningsekonom med magisterexamen från Lunds universitet och arbetar med administration och ekonomi inom DGE Mark och Miljö. Till vardags sitter jag på kontoret i Kalmar där vår samlade adm

Karin Skoog

På DGE arbetar jag med hållbarhetsrapportering, bland annat med fokus på att stötta bolag i implementeringen av de nya krav som kommer inom området inklusive insamling av hållbarhetsdata samt risk-, m

Lowe Svärd Nilsson

På DGE arbetar jag som miljökonsult med fokus på miljökontroll av utsläpp till luft, det jag gillar med min roll är att träffa människor från olika yrkesgrupper, variationen mellan fält- och kontorsar

Malin Karlsson

Jag har arbetat som miljökonsult med fokus på tillstånds- och myndighetsfrågor i snart 10 år och har omfattande erfarenhet av tillståndsprocesser för svensk industri.

Mats Sigfridsson

De senaste 15 åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört revisioner, due diligence samt utbildat internrevisorer inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Jag har ä

Mattias Johansson

Under mina snart 20 år som miljökonsult har jag i stort sett arbetat med de flesta typer av emissionskontroller till luft inom industriområdet. De senaste åren har jag även arbetat med NOx-certifierin

Michael Näslundh

Har mer än 7 års erfarenhet hos DGE där jag främst arbetar med frågor som berör emissioner till luft och utsläppskrav som ställs på raffinaderi- och energianläggningar. I mitt tycke ett spännande och

Mikael Kronström

Under mina 18 år som konsult i miljöbranschen har jag sysslat med allt från emissionsbestämning, rådgivning och till rent underhåll av utrustning. Merparten av mitt arbete är med industri- och kremato

Monika Walfisz

Jag har mer än 20 års erfarenhet inom miljöområdet och arbetar med projekt kopplade till miljölagstiftning, som tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och olika miljöutredningar, framföra

Nan Kjellberg

Jag arbetar framförallt med hållbarhetsstrategi och redovisning samt som uppdragsledare för projekt inom livscykelanalys och klimatberäkningar och arbetar också i ett långvarigt uppdrag som inhyrd hål

Olof DGE
Olof Ekbäck

Här på DGE stöttar jag våra kunder främst med tillståndsansökningar, miljöutredningar och myndighetskontakter. Tidigare har jag arbetat med liknande frågor inom återvinningsbranschen men även hunnit m

Olof Stålnacke

Här på DGE arbetar jag framförallt med emissionsmätningar till luft och jag har utbildning inom kemi och förbränning och har tidigare arbetat i processindustrin. På fritiden ägnar jag mig gärna åt fam

Per Ivarsson
Per Ivarsson

Jag arbetar framförallt med vattenfrågor och dessutom är laboratoriechef för Göteborgs Kemanalys. Jag har läst kemi i Göteborg där jag även doktorerade i Kemisk Ekologi. Där studerade jag feromoner ho

Per-Ola Risenberg
Per-Ola Risenberg

Jag arbetar med mätningar av emissionsutsläpp. Jag uppskattar verkligen variationen mellan fält- och kontorsarbete det innebär, samt möjligheten att träffa nya människor och upptäcka nya platser. Inna

Peter Nilsson

Sedan 2010 arbetar jag som miljökonsult främst inom emissionsmätning till luft där mitt intresse för teknik kommer väl till hands. Mitt yrkesliv har haft flera olika banor där jag efter några år i sve

Sara Nimark

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som miljökonsult inom fram för allt förorenade områden men även inom tillståndshantering, periodiska besiktningar samt risk och säkerhet mm. Jag har ocks

Simon Olausson

Jag arbetar som mättekniker inom emissionskontroll, det jag gillar allra mest med det är att träffa mycket människor, variationen mellan fält- och kontorsarbete och att finns det alltid mycket nytt at

Simone Tijburg

På DGE arbetar jag som miljökonsult inom förorenade områden och vatten. Min roll innebär en variation av både fält- och kontorsarbete, något som passar mig väldigt bra. Jag har en kandidatexamen i geo

Victor Spjern

Jag utför och arbetar med vattenprovtagningar ute hos våra kunder inom en rad olika industrier som hanterar vatten i och runt om verksamheten. Har förutom en masterexamen inom marina vetenskaper, ett

Vivika Raumanni

Jag har arbetat mer än 30 år på laboratoriet (Göteborgs Kemanalys) där jag ansvarar för den övergripande internkontrollen, bl.a. så att termometrar, ventilation, gasledningar och övrig utrustning fung