Livscykelanalys och klimatberäkningar

Livscykelperspektivet är en förutsättning för att få förståelse för verksamhetens miljöpåverkan och att driva ett effektivt miljöarbete. Kunder och konsumenter efterfrågar dessutom i allt större utsträckning information om produkters och organisationers avtryck.

Vad DGE kan:

Vi hjälper er att analysera er produkt eller organisation och beräkna dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Kunskapen kan sedan användas för att göra skillnad. Fotavtryck och livscykelanalyser kan användas för att illustrera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, användning av land- och vattenresurser samt olika typer av föroreningar från råvaruutvinning. Vi hjälper er att hitta rätt bland begreppen, beräkna och värdera fotavtrycken för er verksamhet eller produkt så att ni på ett transparent och trovärdigt sätt kan redovisa dem i enlighet med relevanta standarder. Exempelvis hjälper vi er att beräkna ert klimatavtryck i Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet som underlag för klimatmål och kompensation eller ta fram livscykelanalyser (LCA), klimatavtryck och Environmental Product Declarations (EPD) för era produkter. Några av de standarder vi arbetar med på produktsidan är ISO 14044, ISO 14067 och ISO 14025.

DGE använder programvaran SimaPro för livscykelberäkningar och vi hjälper er hitta balansen mellan å ena sidan specifik data från era leverantörer och er egen verksamhet och å andra sidan generell data från vedertagna globala livscykeldatabaser såsom Ecoinvent, Agrifootprint mm. Vi ger även stöd i processen att implementera resultaten i verksamheten, bl a genom att sätta mål och handlingsplaner, utforma kommunikation, kravställning vid inköp och arbetssätt vid produktutveckling.

Vad du ska tänka på:

Utvecklingen av programvaror, databaser och standarder har gjort livscykelanalyserna så kostnadseffektiva att det idag är en självklarhet för de flesta att analysera sin verksamhet och produkt i ett livscykelperspektiv. Krav och förväntningar från kunder och samhälle ökar också, vilket ytterligare stärker betydelsen av att skaffa bra underlag att använda både till internt förbättringsarbete, produktutveckling, inköp och kommunikation.

Sin egen påverkan lokalt har man ofta god kunskap om, men för de flesta verksamheter ligger den största miljöpåverkan inte i anslutning till den egna anläggningen. Därför blir det alltmer tydligt att verksamhetens produktutvecklings-, affärs- och inköpsprocesser är centrala i miljöarbetet. Livscykelberäkningar hjälper till att lyfta fram detta på ett tydligt sätt för att skapa medvetenhet och engagemang.

Läs här om några kunder vi hjälpt med livscykelanalys och klimatberäkningar: Lekolar och The Absolut Company

Helena Lindh

Helena är specialist inom livscykelanalys och klimatberäkningar och har mångårig erfarenhet av att skräddarsy tillämpningar på ett pedagogiskt sätt utifrån olika kunders behov och förutsättningar.