Periodisk besiktning

Besiktningen är ett kvitto på hur väl ni lever upp till gällande krav enligt bl.a. miljötillstånd och hur effektiv egenkontrollen är. Den gör er också redo för framtida krav, som avstämning mot BAT-slutsatser och kommande lagändringar.

Vad DGE kan:

Våra besiktningsförrättare är opartiska och objektiva med djup och bred kunskap inom de flesta områden och branscher. Vårt arbetssätt är väl genomarbetat och strukturerat samtidigt som det är välkänt och accepterat av miljötillsynsmyndigheterna.

Våra besiktningsrapporter är lättlästa och följer en fastställd struktur där eventuella avvikelser och anmärkningar tydligt redovisas. Men de redovisar också förbättringsmöjligheter inom egenkontrollen samt lyfter områden som förtjänar beröm. Att göra skillnad och ge kundnytta är vår ledstjärna!

Vad du ska tänka på:

Besiktningen kan genomföras som en heltäckande genomgång av verksamheten. Den kan även anpassas individuellt i samråd med tillsynsmyndigheten för att utföras mot specifika fokusområden, exempelvis avfallshanteringen, specifika processer i verksamheten eller helt enkelt geografiskt avgränsade områden i den stora verksamheten.

Som kund behöver du bara skicka över efterfrågade underlag och kalla dem du vill ha med på besiktningen, sen sköter vi resten!

Läs här om några kunder vi hjälpt med periodisk besiktning: GKN och The Absolut Company.

Josefin Åkerström

Josefin har arbetat med periodisk besiktning i nära 10 år och är ansvarig för samordning och utveckling av besiktningsprojekten på DGE.