Monika Walfisz

Jag är miljövetare med mer än 12 års erfarenhet inom miljöområdet, huvudsakligen som konsult. Jag arbetar med projekt kopplade till miljölagstiftning, som tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och olika miljöutredningar. Genom åren har det blivit många tillståndsärenden avseende kraftledningar, gasledningar, vägar och vindkraftanläggningar. Kopplat till detta kommer särskilda prövningar för Natura 2000, vattenverksamhet och diverse dispensärende och anmälningar enligt miljöbalken. Jag har stor vana att driva och leda kompletta tillståndsärenden – från samrådsprocessen till färdig ansökan.

 

Jag har också god kunskap om de specialistutredningar som ofta blir aktuella i en tillståndsprocess, t.ex. natur- och kulturinventeringar, grundvattenutredningar samt förfarande kopplat till markåtkomst etc.

 

Min fritid spenderar jag med familjen, gärna i sommarstugan i Stora Hult norr om Ängelholm – Bjäreblod flyter i mina ådror sen många generationer.

Monika Walfisz