Lagbevakning miljö och arbetsmiljö

Varje organisation har ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning. Lagar tillkommer, utgår och revideras, att tolka vad sådana förändringar innebär för den egna verksamheten kan vara en snårig och tidskrävande uppgift. DGE hjälper er med lagbevakningen!

Vad DGE kan:

Vi sätter oss in i er verksamhet och anläggning och upprättar en verksamhetsspecifik lagförteckning med de författningar som berör just er verksamhet. Till vår hjälp har vi Lagmaskinen, ett webbaserat verktyg som ni kan arbeta vidare med utan att riskera att fastna i tolkningsfrågor eller funderingar kring hur lagen berör er.

Uppdatering av er laglista med nyheter sker i normalfallet två gånger per år. Då tar vi även fram ett PM som mer i detalj beskriver de största lagnyheterna. I detta PM gör vi en framtidsspaning av kommande förändringar inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Utöver ovan erbjuder vi även kundspecifika genomgångar av er verksamhet utifrån er lagförteckning och kan agera diskussionspartner i lagstiftningsfrågor kring arbetsmiljö och miljö. Om någon av lagförändringarna kräver anpassningar i verksamheten står vi till förfogande för rådgivning, processledning och utbildning.

Vad du ska tänka på:

För att effektivt följa upp förändringar inom lagstiftning är det nödvändigt att det finns en mottagare av informationen som både har tid och är tillräckligt insatt i lagstiftning och operativ verksamhet.

Glöm inte heller att löpande utvärdera verksamhetens lagefterlevnad. I Lagmaskinen finns funktioner som lämpar sig för såväl interna som externa revisioner.

För dig som har lagmaskinen, logga in här: https://lagmaskinen.dge.se

Vill du ha en demo av systemet, kontakta oss!

Läs här om en kund vi hjälpt med lagbevakning: GKN

Monika Walfisz

Monika har 20 års erfarenhet av arbete med myndighetsrelaterade miljöfrågor. Hon var även delaktig i framtagandet av DGE:s digitala lagbevakningssystem Lagmaskinen.