Elisabeth Leu

Om mig

Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö har löpt som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv, både inom undervisning, som Kvalitet- och miljösamordnare, som Teknisk handläggare på ackrediterande myndighet och slutligen i rollen som Revisionsledare. Min långa erfarenhet som revisor tar jag också med mig in i arbetet med periodiska besiktningar.

Jag har under mitt yrkesliv haft nöjet att få bekanta mig med en stor mängd verksamheter inom många olika branscher.

En bra dag på jobbet är när jag känner att jag verkligen har kunnat bidra med bra input till mina kunder som har genererat en reell miljö- eller kvalitetsförbättring.

Från början är jag Fil Mag. Miljövetare från Göteborgs universitet och miljöfrågor i stort ligger mig varmt om hjärtat.

Energi och glädje får jag av att umgås med min familj och mina vänner och att röra på mig-gärna ute. Paddling i natursköna omgivningar eller innebandy med vänner är exempel på det.