Edwin Aigaje

Om mig

Jag arbetar med vattenprovtagningar och luftmätningar. Jag har en universitetsutbildning i miljövetenskap och mitt examensarbete syftade till att utarbeta en plan för att skydda vattenresurser från föroreningar i jordbruksområde.

Jag har arbetat som miljötekniker under en kortare tid i Ecuador med miljötillstånd, avfallshantering och kontroll av gruvverksamhet.

På min fritid gillar jag att umgås med familjen och kompisar, spelar gitarr och sjunga. När det gäller sport så föredrar jag fotboll.