Ackrediterade miljömätningar

Miljökontroll luft och vatten kan behöva göras av flera olika anledningar, allt från processoptimering till villkorskontroll, egenkontroll, utsläppskarteringar eller kontroll av reningsutrustning.

Vad DGE kan:

DGEs luft och vatten laboratorium är ackrediterade för ett stort antal mät- och beräkningsmetoder och vi har en stor och välanpassad instrumentpark. Vi kan bland annat erbjuda följande:

Luftfrågor

 • Ackrediterade emissionsmätningar
 • VOC mätningar
 • NOx avgiftskontroll enligt NFS 2016:13.
 • QAL2/AST-kalibreringar enligt SS-EN 14181.
 • Mätningar/kontroller vid stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252.
 • Mätningar/kontroller vid avfallsförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.
 • Kontroll av reningsanläggningars funktion och effektivitet.
 • Mätningar/kontroller vid lösningsmedelsanvändning enligt SFS 2013:254

Vattenfrågor

 • Ackrediterade provtagning av spillvatten och dagvatten
 • Kontroll av recipienter
 • Kontroll av reningsanläggningars funktion och effektivitet.
 • Beräkning för dimensionering av oljeavskiljare
 • Kontroll av biltvätt och oljeavskiljare

Vad du ska tänka på:

Börja med att fastställa syftet. Vad vill ni ha ut av mätningarna eller kontrollerna? Vad ska de uppfylla: villkor, utredning, kartläggning, mätning av reningsanläggningars effektivitet?

Fundera på utformning av mätplatser; antal mättuttag, storlek, utrymme vid mätplats.

Läs här om några kunder vi hjälpt med ackrediterade miljömätningar: GKN, Volvo Car CorporationGlasma

Henrik Nilsson

Henrik har över 10 års erfarenhet av luft- och vattenfrågor. Både med avseende på utsläpp till luft, processvatten och dagvatten.