Anna Hall DGE

Anna Hall

Om mig

De senaste 12 åren har jag som konsult arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Jag har arbetat med revisioner och hjälpt kunder med lagefterlevnad gällande miljö och arbetsmiljö inom en rad olika områden och branscher. Detta arbete har involverat kunder och intressenter från hela världen och jag trivs mycket bra i internationella miljöer.

Jag har studerat ISO baserade ledningssystem vid Malmö Universitet och har en rad utbildningar inom BAS-P & BAS-U, kemikaliehantering med mera.

När jag inte arbetar ägnar jag mig åt mina hästar och hundar, tränar och påtar i trädgården hemma på gården.