Mats Sigfridsson

Om mig

De senaste 15 åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört revisioner, due diligence samt utbildat internrevisorer inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Jag har även granskat anpassning och efterlevnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning på alla typer av företag. Här på DGE Mark och Miljö arbetar jag framförallt med marknadsföring, lagstiftning, ledningssystem och auditing.

Jag är miljövetare med en magisterexamen fokuserad på kretsloppstänkande, hållbar samhällsbyggnad samt urban planering.

På min fritid plockar jag ofta fram gitarren eller kameran och jag avnjuter gärna en årgångsskräckfilm från 70-talet.