Mats Sigfridsson

Jag är miljövetare med en magisterexamen fokuserad på kretsloppstänkande, hållbar samhällsbyggnad samt urban planering.

 

De senaste tio åren har jag bland annat arbetat med att bygga och utveckla ledningssystem, utfört interna revisioner samt utbildat internrevisorer enligt ISO 14001 och ISO 9001. Jag har även granskat anpassning och efterlevnad av miljö- och arbetsmiljölagstiftning på alla typer av företag.

 

Här på DGE Mark och Miljö arbetar jag framförallt med marknadsföring, lagstiftning, kemikalierådgivning och ledningssystem.

 

På min fritid plockar jag ofta fram gitarren eller kameran och jag avnjuter gärna en årgångsskräckfilm från 70-talet.

Mats Sigfridsson