Hållbar verksamhet och livscykelberäkning

Hållbarhetsfrågorna behöver integreras i verksamhetens affär och hanteras konsekvent hela vägen från policy och visioner till mål & och handlingsplaner. Med livscykelkunskap som grundsten.

Hållbarhetsstrategi och kommunikation

Ledningssystem miljö, arbetmiljö, energi, kvalitet och hållbarhet

Livscykelanalys och klimatberäkningar