Per Ivarsson

Jag har läst kemi i Göteborg där jag även doktorerade i Kemisk Ekologi. Där studerade jag feromoner hos insekter. De senaste 20 åren har jag framförallt arbetat med miljökemi på AnalyCen (Eurofins) och ALS Scandinavia. Arbetade där som utvecklingschef med att utveckla metoder för förorenad mark, vatten och luft. Jag höll också många presentationer och utbildningar i olika sammanhang.

 

Under de senaste åren har jag varit verksam inom forskning och undervisning som adjungerad lektor vid Örebro Universitet. Det handlar dels om kemisk analys och kartläggning av miljögifter (POP:s) i miljön och dels studier av hur miljögifter påverkar biologiska organismer.

 

På DGE arbetar jag som miljökonsult där jag framförallt tar tag i vattenfrågor och dessutom är laboratoriechef för Göteborgs Kemanalys.

 

På fritiden reser jag mycket, renoverar hus och njuter gärna av att umgås goda vänner och spenderar tid i skog och nära hav.

Per Ivarsson