Henrik Nilsson

Jag har en doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot industrivattenrening från Linnéuniversitetet i Kalmar. Min avhandling heter:

Treatment of wastewater generated by wood-based dry industries: advanced oxidation processes & electrocoagulation

 

Mitt arbete på DGE Mark och Miljös Kalmarkontor rör miljökontroll, främst emissionskontroll både inom luft och vatten. Utöver min erfarenhet på universitetet har jag bakgrund som tekniker på vattenreningsverk och inom livsmedelsindustrin.

 

När jag inte arbetar är jag gärna med min familj i naturen eller leker i trädgården hemma.

Henrik Nilsson