Henrik Nilsson

Om mig

Mitt arbete på DGE rör miljökontroll, främst emissionskontroll både inom luft och vatten.

Jag har en doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot industrivattenrening från Linnéuniversitetet i Kalmar. Min avhandling heter: Treatment of wastewater generated by wood-based dry industries: advanced oxidation processes & electrocoagulation

Utöver min erfarenhet på universitetet har jag bakgrund som tekniker på vattenreningsverk och inom livsmedelsindustrin.

När jag inte arbetar är jag gärna med min familj i naturen eller leker i trädgården hemma.