Internationellt nätverk

Med kontor i Malmö, Göteborg och Kalmar är vi på DGE verksamma i större delen av södra Sverige, men vårt internationella nätverk ger oss också räckvidd över hela världen.

DGE ingår i DGE Group som har sitt ursprung i Danmark på 1980-talet och vi har systerföretag i Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Vi lever i en global värld där avstånden ständigt krymper. Inte minst industrivärlden blir allt mer rörlig och verkar internationellt. För att kunna möta behovet från våra kunder som har anläggningar utanför Skandinavien och Baltikum är DGE Group partner i Inogen Environmental Alliance. Detta är en samarbetsorganisation för mer än 200 lokala kontor och över 4 000 konsulter från hela världen. Genom Inogen kan vi hjälpa våra kunder med frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet världen över, både i egna anläggningar och hos leverantörer.