Emiliano Lubian

Om mig

Jag har arbetat med miljökontroll i mer än 20 år och har lång erfarenhet av miljömätningar och utsläppskrav som ställs på energi- och avfallsanläggningar.

För närvarande ansvarar jag för kvalitet och utveckling av ackrediterat mätlaboratorium inom DGE och är delaktig inom SIS standardisering och SIL-luft branschorganisation för ackrediterade mätlaboratorier i Sverige.

Jag genomför även utbildningar i mätstrategi och mätteknik samt är uppdragsledare inom DGE för många olika typer av uppdrag avseende utsläpp till luft liksom prestandamätningar, garantitest och leveransprov. Vidare kan jag hjälpa till med periodiska besiktningar, förstagångsbesiktningar och revisioner samt revidering av kontrollprogram. Är även ackrediterad CO2-verifierare för utsläppsrätter enligt EU ETS.

Bor i Göteborg med fru och två barn och blir på riktigt gott humör när jag får ägna mig åt någon form av sport.