En komplett partner på miljöområdet

DGE Mark och Miljö är ett konsultföretag inom miljöområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet och närhet till våra kunder kan vi effektivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Bred kompetens och nischad kunskap

Vår portfölj av tjänster har utvecklats utifrån kundernas och miljöns behov. Idag täcker den in allt från strategiskt, övergripande miljöarbete till mer konkreta utredningar och ekologiska frågeställningar. Med sina specialistkunskaper och breda erfarenhet kan våra konsulter bli en trygg och uthållig partner som både sparar resurser och bidrar till er utveckling.

Från cement till bilindustri

DGE Mark och Miljö arbetar med kunder och uppdrag i vitt skilda branscher. Ändå finns en gemensam nämnare för alla uppdrag. Det är vår strävan efter att arbeta nära våra kunder och leverera kvalificerad kompetens på miljöområdet.

Nyheter

Kommande Event

Inga event inplanerade just nu.