Sara Nimark

Om mig

Jag har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta som miljökonsult inom fram för allt förorenade områden men även inom tillståndshantering, periodiska besiktningar samt risk och säkerhet mm. Jag har också arbetat en kortare period som miljöinspektör efter att jag tog min magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs Universitet från 2000.

När jag inte arbetar hittar man mig vid drejskivan, i trädgården eller i skogen. Jag tränar gärna och njuter av att cykla, springa och simma i öppet vatten.