Förorenade områden

Vi kan kraven och hjälper er med alla delar. Från historisk utredning till miljötekniska undersökningar och miljökontroll.

Miljötekniska markundersökningar och riskbedömning

Miljökontroll vid sanering

Statusrapport förorenade områden