Johan Sidenberg

Om mig

Jag arbetar med mätning av utsläpp till luft. Min utbildningsbakgrund är en 3-årig ingenjörsutbildning i kemiteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Jag har tidigare samlat kunskap inom kärnkraftbranschen där jag i huvudsak arbetat med kontroll och övervakning av processkemin.

När jag inte ägnar mig åt miljöarbete här på DGE tillbringar jag gärna min lediga tid med att köra ett pass i gymmet.”