Daniel Hellqvist

Om mig

Jag sysslar jag främst med frågor som rör mark och grundvatten och då hör både projektledning och fältarbete till arbetsuppgifterna.

Jag har sedan tidigare en magisterexamen i miljövetenskap från Högskolan i Kalmar där jag inriktade mig mot miljökemi, föroreningar och riskbedömning. Examensarbetet bestod i en mark- och sedimentundersökning samt riskbedömning vid ett nedlagt kopparverk.

Efter utbildningen arbetade jag på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Kalmar och därefter som miljöinspektör i Borgholms kommun där jag bland annat arbetade med förorenade områden, avfall och deponier.

På fritiden ägnar jag mig gärna åt friluftsliv, jag trivs riktigt bra när jag får vara ut på sjön med båten eller ute i skogen och jaga.