Revisioner miljö, arbetmiljö, energi, kvalitet och hållbarhet

Revisioner är ett bra verktyg för att kontrollera att verksamheten lever upp till krav och förväntningar enligt ISO-standarder och lagar och bidrar till att hålla farten i förbättringsarbetet

Vad DGE kan:

Vi har flera medarbetare med djup och bred kunskap inom olika områden och branscher och som har just revisioner som sitt arbetsfält. Oavsett om det handlar om kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi eller hållbarhet så kan vi hjälpa till med den här typen av uppdrag. Vi genomför även oberoende granskning av hållbarhetsbesked.

Fokus ligger inte bara på det som avviker, vi söker förbättringsmöjligheter och lyfter områden som förtjänar beröm.

En revision innebär att vi ställer många frågor, men vi besvarar även frågor och delar med oss av våra erfarenheter. Se oss som en resurs, tillfälligt på plats, och se revisionen som ett verktyg för att hålla farten i förbättringsarbetet.

Vad du ska tänka på:

Våra revisorer utför revisionerna antingen helt i enlighet med era rutiner och hjälpmedel eller enligt DGE:s egna. Era behov och önskemål avgör. Kom ihåg att ett vältränat öga utifrån lättare ser det som ett hemmablint öga inte gör.

Läs här om några kunder vi hjälpt med internrevisioner: Lekolar och The Absolut Company

Mats Sigfridsson

Mats har mer än 15 års erfarenhet av olika former av revisioner och efterlevnadskontroll inom bl a miljö, arbetsmiljö, energi och hållbara leverantörskedjor. Han hjälper våra kunder hitta förbättringsområden och utveckla sina arbetssätt.