Joel Röed

Jag har en magisterexamen i miljövetenskap från Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt arbete på DGE Mark och Miljös Kalmarkontor rör miljökontroll och då främst emissionskontroll där jag har god hjälp av min tekniska bakgrund som automationselektriker och erfarenhet av arbete inom industrin.

 

Under examensarbetet utförde jag en hydrogeologisk undersökning av en reservvattentäkt och har även erfarenheten av arbete med andra vattenfrågor, bl.a. inom våtmarker och inom reningsverk.

 

När jag inte arbetar är jag gärna i naturen, på sjön eller på någon resa ute i världen.

 

Joel Röed