Joel Röed

Om mig

Mitt arbete rör framförallt förorenade områden. Jag har en magisterexamen i miljövetenskap från Linnéuniversitetet i Växjö.

Under examensarbetet utförde jag en hydrogeologisk undersökning av en reservvattentäkt och har även erfarenheten av arbete med andra vattenfrågor, bl.a. inom våtmarker och inom reningsverk.

När jag inte arbetar är jag gärna i naturen, på sjön eller på någon resa ute i världen.