Christer Gustafsson

Med mer än 20 års erfarenhet av miljökontrollfrågor har jag sysslat mycket med emissionsbestämning med speciellt fokus på VOC-utsläpp. Jag har även genomfört internationella utbildningar i Sydamerika och Asien inom mätstrategi och mätteknik på miljökontrollområdet.

 

Inom DGE Mark och Miljö ansvarar jag för kvalitet och utveckling av vårt ackrediterade laboratorium och driver utvecklingen av hjälpmedel och effektivare mätmetoder. Sedan införandet av utsläppshandel har jag agerat som ackrediterad CO2-revisor.