Christer Gustafsson

Om mig

Jag har ägnat mina senaste dryga 30 år åt miljökonsultlivet. År 2006 började jag på DGE , tillsammans med några kollegor startade vi upp Göteborgskontoret. DGE Mark och Miljö startades 2004 i Kalmar och Malmö 2004 av Johnny Sjögren. Nu sedan 1 januari 2021 har jag fått möjligheten att ta över stafettpinnen som VD. Jag har således i princip sedan starten av DGE haft förmånen av att vara med på resan och fått se DGE utvecklas till en välrenommerad och engagerad aktör på miljö- och hållbarhetsområdet.

I min yrkesroll får jag energi av kontakt och dialog med kunder och medarbetare. Jag brinner för utveckling av oss som organisation och individer. Jag är alltjämt delaktig i våra uppdrag och då i huvudsak inom verifiering av utsläppsrättigheter och en del periodiska besiktningar.

Utanför arbetet trivs jag och finner lugn i att vara på havet.