Julia Ekander

Julia Ekander

Om mig

På DGE arbetar jag som miljökonsult med fokus på klimatberäkningar och livscykelanalyser. Sommaren 2023 tog jag examen från Chalmers Tekniska Högskola, där jag studerade till civilingenjör inom samhällsbyggnadsteknik. Min utbildning är inriktad på hållbar utveckling, och jag läste en master i Industriell Ekologi.

Under mitt examensarbete arbetade jag med Göteborgs Stads Elektrifieringsplan och utvärderade hur långt elektrifieringen räcker i relation till lokala och nationella utsläppsmål. Projektet involverade även en analys av vilka funktioner och beteenden som behöver etableras för att lyckas med omställningen.

På fritiden älskar jag att ge mig ut på långa vandringar runt om i vårt vackra land. Dessutom ägnar jag en stor del av min tid i sadeln, då hästsporten är ett intresse jag haft sedan barnsben.