Anna Andersson

Om mig

Jag har 20 års erfarenhet av miljöfrågor i avfallsbranschen, med stort fokus på tillståndsprövning, myndighetskontakter och miljölagstiftning med stor vana att samordna tillståndsprövningar, från idé till slutlig dom/beslut. Tidigare har jag även jobbat med operativt miljöstöd framför allt för avfallsanläggningar med deponering och har erfarenhet av ledningssystem och internrevision för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Konsult på DGE sedan 2022.

Jag är civilingenjör Väg- och vattenbyggnad i grunden, med huvudsaklig inriktning mot det geotekniska området, men har jobbat med miljöfrågor större delen av mitt yrkesliv.

Är engagerad i Friluftsfrämjandet som ledare och sjunger också i kör, gillar yoga och har ett nyfunnet intresse i odling, och experimenterar mig fram i det nya växthuset.