DGE:s laboratorium,
Göteborgs Kemanalys

DGE:s laboratorium, Göteborgs Kemanalys, utför både ackrediterade analyser enligt kundernas kontrollprogram och specialanalyser för att besvara specifika frågeställningar. Vi erbjuder en hög tillgänglighet och servicenivå och kan vid behov utföra analyser snabbt.

Göteborgs kemanalys är främst ett vattenlaboratorium och har varit verksamt sedan 1977. Laboratoriet har därmed mångårig erfarenhet av analyser i alla typer av vatten, men utför även analyser i fasta material och i luft.

Sök analys

Basparametrar

Anjoner jonkromatografi

Olja IR

Olja GC-FID

Olja GC-MS

Metaller

Partiklar/stoft/oljedimma

Vi kan erbjuda följande:

  • Rutinmässiga analyser, med över 80 ackrediterade analysparametrar.
  • Screening analyser, för att t.ex. identifiera utsläpp.
  • Bred instrumentpark för anpassade analyser utefter ert behov.
  • Labbtest av reningstekniker.
  • Produktanalyser.
  • Belastningsförsök (IVL II separationstest).
  • Resultatsammanställningar.

Laboratoriet ligger lätt tillgängligt från genomfartsleden i Kungsten, Göteborg. Ta kontakt med laboratoriets personal för diskussion om upplägg och utvärdering.

Vad du ska tänka på

Börja med att fundera på syftet. Vad vill ni ha ut av analyserna? Ska de uppfylla ett villkor, vara en utredning eller är det en mätning av reningsanläggningars effektivitet?

Läs här om några kunder vi hjälpt med analyser i vårt laboratorium: Estrella, GKN

Christian Beijar

Christian har flerårig erfarenhet av analytisk kemi och analysparametrar. Christian är aktiv inom ackrediteringens kvalitetsarbete och har erfarenhet att utveckla skräddarsydda metoder för våra kunde unika behov.