Nan Kjellberg

Jag är en engagerad och tvärvetenskapligt intresserad person som brinner för en hållbar utveckling och idag leder flera större hållbarhetsprojekt avseende bl a Agenda 2030, livscykelanalys, cirkulär ekonomi, hållbart lantbruk, ecodesign, förpackningar och transporter. Fokus ligger alltid på att inte krångla till saker utan uppnå reell nytta!

Civilingenjör i riskhantering i grunden och därmed specialist inom riskhantering. Under min tid som konsult på DGE (sedan 2010) har jag även skaffat mångårig erfarenhet från att arbeta med allmänna miljöfrågor, bland annat i ett långvarigt uppdrag som inhyrd miljöspecialist.

Vid sidan av arbetet är jag något av en lantis med båda fötterna i ett lokalt hållbarhetsarbete på den skånska landsbygden som aktiv i den lokala Röda korskretsen, del i en gemensam grönsaksodling och med en nystartad vinodling inom familjen.

Nan Kjellberg