Nan Kjellberg

Om mig

Jag arbetar framförallt med hållbarhetsstrategi och redovisning samt som uppdragsledare för projekt inom livscykelanalys och klimatberäkningar och arbetar också i ett långvarigt uppdrag som inhyrd hållbarhetsspecialist där jag bl a fått möjlighet att fördjupa mig i hållbart lantbruk, förpackningar och transporter.

Jag är en engagerad och tvärvetenskapligt intresserad civilingenjör som brinner för en hållbar utveckling och fokus ligger alltid på att inte krångla till saker utan uppnå reell nytta, både för kunden och omvärlden!

Vid sidan av arbetet är jag något av en lantis med båda fötterna i ett lokalt hållbarhetsarbete på den skånska landsbygden som aktiv i den lokala Röda korskretsen, del i en gemensam grönsaksodling och med en nystartad vinodling inom familjen.