Ledningssystem miljö, arbetsmiljö, energi, kvalitet och hållbarhet

En förutsättning för framgång är att man arbetar systematiskt med praktiska ledningssystem för att hantera kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi och andra hållbarhetsfrågor.

Vad kan DGE:

Vi hjälper er under hela processen fram till ett färdigt system för hantering av frågor om t.ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet på ett sätt som passar just er verksamhet. Exempel på konsultinsatser:

  • GAP-, SWOT- och intressentanalys, väsentlighetsanalys och intressentdialog
  • Kartläggning av processer
  • Projektledning och processtöd
  • Utbildning och rådgivning till processägare och ledning
  • Utvärdering av IT-stöd
  • Implementering av ledningssystemet
  • Utbildning av personalen i det nya systemet och angränsande frågor
  • Utbildning av interna revisorer
  • Genomförande alternativt samordning/ledning av interna revisioner
  • Stöd på plats i er verksamhet (under kortare eller längre tid)

Vad du ska tänka på:

Vi på DGE har utvecklat enkla och användbara integrerade ledningssystem åt våra kunder så länge standarderna har funnits. Det är en svår konst att göra enkla och tydliga system för en organisations arbetsflöden. Ett ledningssystem som används dagligen och ses som ett hjälpmedel höjer både effektiviteten och lönsamheten.

Våra konsulter är lyhörda för era behov och förutsättningar, som är utgångspunkten för varje verksamhetssystem. Till detta adderar vi vår kunskap om hur ledningssystem kan utformas till ett effektivt hjälpmedel för att skapa ett levande förbättringsarbete.

Styrande för våra insatser är främst det egna behovet hos kunden, men även lagar och föreskrifter samt standarder såsom ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö), AFS 2001:1 (arbetsmiljö), ISO 45001 (OHSAS 18001) (arbetsmiljö), ISO 50001 (energi) och lagstiftningen kring handel med utsläppsrätter, samt standarden för socialt ansvarstagande (CSR), ISO 26000:2010.

Läs här om en kund vi hjälpt med ledningssystem: Lekolar