Våra tjänster

Hållbar verksamhet och livscykelanalys

Hållbarhetsfrågorna behöver integreras i verksamhetens affär och hanteras konsekvent hela vägen från policy och visioner till mål & och handlingsplaner. Med livscykelkunskap som grundsten.

Besiktning och revision

Vi är inte bara ett par extra ögon, vi är också extra händer. Vi vet hur det kan fungera i praktiken. Vi tänker framtid och vågar utmana för att ni ska bli bättre.

Lagstiftning och tillstånd för verksamheter

Vi gör de krångliga begreppen förståeliga och hjälper er att hitta rätt väg framåt i förhållande till myndigheternas krav.

Utsläpp till luft och vatten

Att mäta är att veta. Att veta är en förutsättning för att kunna prioritera rätt åtgärd.

Förorenade områden

Vi kan kraven och hjälper er med den bästa åtgärden. Vi finns med hela vägen, från myndighetskontakt till sanering.

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss här!