Företagskultur

Ända sedan starten har DGE som företag velat vara lite annorlunda inom vår bransch.

Vi har aldrig fokuserat på debiteringsgrad utan i stället på verklig omsättning vilket i konsultbranschen är annorlunda. Det som i övrigt utmärker oss är att vi sätter människorna i centrum; våra kollegor, våra kunder och vår omvärld som påverkas av människans aktiviteter, idag och i framtiden.

Vi strävar heller inte efter att bli störst eller flest. Vi vill vara en kompetent och stabil partner med ett tydligt kundfokus. Vi är övertygade om att våra kunder värdesätter närvaro, kompetens och flexibilitet.

Vår organisation syftar till att binda samman personalen i ett gemensamt nätverk som stimulerar till samarbete och delaktighet.  Kulturen bygger på ett individuellt ansvar och starkt medarbetarskap.

Vision

Vår Vision är att göra skillnad för varandra, våra kunder och vår gemensamma framtid.

För att förtydliga vad vi menar och underlätta vårt arbete har vi brutit ner visionen i följande ambitioner inom olika fokusområden som uttrycker vilket företag vi vill vara:

Rådgivning

 • Tryggt utförande – Vi ska hålla vad vi lovat och utföra och leverera våra uppdrag på ett säkert sätt, med god kompetens, effektiva metoder och god leveranssäkerhet.
 • Genuint engagemang – Vi vill att vår omtanke, flexibilitet, tillgänglighet och kreativitet skapar en positiv känsla som ger en mersmak. Vi ska ge kunden uppmärksamhet i uppdragen, stöttar i hens utmaningar och har en bra balans mellan personligt och professionellt bemötande. Vi gör vårt bästa för att leverera över förväntan.
 • Värde för kunden – Vi vill skapa värde för våra kunder genom att använda hela DGE:s kompetens för att se deras långsiktiga behov och bygga deras kompetens och handlingskraft för långsiktig framgång. Vi ska vara en lyhörd, energigivande och uthållig partner som letar nya lösningar och vågar ifrågasätta när kortsiktigheten kommer i vägen. Vår kommunikation ska vara uppriktig, tydlig och pedagogisk för att förenkla och skapa handlingskraft.
 • Nytta för omvärlden – Vi vill att vår rådgivning ska ge en positiv effekt för människor och planet, nu och i framtiden. För att göra det behöver vi hålla oss uppdaterade och erbjuda de tjänster som behövs för att vi ska kunna göra skillnad, från de långsiktiga visionerna till praktiska detaljfrågor som måste lösas här och nu.

Företagande

 • Lönsamhet för frihet – Vi väljer kunder, prissätter, utformar och levererar uppdrag för att skapa den lönsamhet som behövs för att hålla intressenter nöjda och skapa utvecklingsmöjligheter, med en enad ambition för alla kompetensområden. Vi ska förstå kundnyttan och marknadsläget och göra affären där. Vi vill göra de roliga, lönsamma uppdragen inom våra tjänsteområden för våra prioriterade, trogna, långvariga kunder och eftersträva att sälja flera tjänster per kund.
 • Självklara valet – Vi vill vara våra prioriterade kunders förstahandsval på grund av goda relationer med högt ömsesidigt förtroende. Relationerna skapar vi genom god affärsetik och stor kundnytta i våra uppdrag. Vi vill även vara det självklara valet som arbetsgivare för relevanta kompetenser.
 • Företag i balans – Vi vill identifiera alla relevanta polariteter (Lönsamhet & Tillväxt, Stabilitet & Utveckling, Externt & Internt, Framtid & Nutid, Laget & Individen, Proaktivt & Reaktivt, Ledarskap & Medarbetarskap) och eftersträva att hålla dessa i balans. Exempel kan vara att ha en bra balans geografiskt och storleksmässigt mellan våra kompetensområden och eftersträva en personalsammansättning med god balans avseende ålder, kön, bakgrund, personlighetstyp mm.
 • Miljösmart vardag – Vi vill bidra till att lösa miljöproblem utan att skapa nya och ser därför till att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet.

Personalfilosofi

 • Skön stämning – Vi vill ha en arbetsplats där vi kan slappna av, vågar vara oss själva, ger varandra utrymme och feedback och där prestigelöshet, generositet, respekt och omtanke ger individen trygghet.
 • Smarta tillsammans – Vi ska ha ett väl sammansatt team som arbetar effektivt, säkert och värdeskapande tillsammans genom att verkligen dra nytta av varandras olika kompetenser och egenskaper.
 • Utveckling och driv – Vi vill ha en kultur där idéer uppstår och där vi tar vara på varandras kreativitet, engagemang och driv för att utveckla våra tjänster och arbetssätt. Och där ledarskapet ger stöd för företagets utveckling med varje individs personliga behov och förutsättningar som verktyg och utan att skapa passivitet eller inlåsning.
 • Tillit och ansvar – Vi vill ha en arbetsplats med ett starkt medarbetarskap där alla är väl informerade och lyhörda för sina kollegors behov samt tar gemensamt ansvar för organisationens framgång. Med detta som grund har varje person stor frihet att anpassa arbetet efter individuella behov och förutsättningar.