Helena Lindh

Om mig

Jag arbetar som hållbarhetskonsult med fokus på livscykelanalyser och klimatberäkningar sedan maj 2018.

Jag är civilingenjör med en examen från Lunds tekniska högskola med inriktning nanovetenskap. Under min utbildning har jag riktat in mig på miljö och hållbarhet så mycket jag kunnat, med kurser i industriellt miljöarbete och livscykelanalys i bagaget.

Mitt examensarbete genomförde jag på RISE, där jag undersökte möjligheten att använda bakterier som fiskfoder i akvakultur. I projektet ingick bland annat en klimatpåverkansanalys av det hypotetiska fodret.

Vid sidan av studierna har jag engagerat mig i miljöfrågor på olika sätt, bland annat som workshopledare för skolbarn i miljö- och energifrågor och i hållbarhetsfrågor i organisationen Sustainergies.

 

När jag är ledig cyklar jag gärna till havet för att bada, vandrar, bakar, yogar, syr eller umgås med vänner.