Icopal

Efter att ha utvecklat ett processorienterat ledningssystem för Icopal fungerar DGE Mark och Miljö idag som allmän kvalitets- och miljösamordnare för företaget som producerar avancerade taklösningar för byggbranschen.

 

Kunden

Icopalkoncernen levererar avancerade takprodukter och erbjuder ett brett serviceutbud. Det finns i hela Europa och USA med ett nätverk av lokala försäljnings- och produktionsenheter. Huvudkontoret finns i Danmark, man har en årlig omsättning på cirka 1,2 miljarder euro och sysselsätter omkring 3 900 medarbetare i världen. Icopal har en stark miljöprofil med källsortering och minimerad användning av råvaror och energi som viktiga prioriteringar.

 

Uppdraget

Sedan 2006 har DGE Mark och Miljö arbetat för Icopal AB i Malmö med att identifiera processer och införa ett processorienterat ledningssystem. Vår medarbetare har haft rollen som inhyrd kvalitets- och miljösamordnare vilket har inkluderat underhåll och utveckling av ledningssystem, lagbevakning, administration av kemisk information, deltagande i produktutveckling, interna revisioner och utbildning. Ett viktigt syfte är att motivera de anställda att behålla och utveckla Icopals olika processer. Målet för Icopal är att stärka varumärket och dess konkurrensfördel på den svenska marknaden.

 

Under 2009 stöttade vi också Icopal i processen med att implementera CSR, Corporate Social Responsibility, inom ramen för verksamhetssystemet.