Volvo Car Corporation

Volvo Car Corporation (VCC) är ett av Sveriges främsta varumärken och en av landets största arbetsgivare. Ända sedan DGE startade har Volvo varit en viktig kund och vi har arbetat mycket tillsammans.

DGE har genom åren med varierad omfattning hjälpt till med många olika frågor kring Volvos verksamhet. Bland annat har personer från DGE agerat stöd och bollplank i miljöövervakning och myndighetskontakter såsom miljörapportering, anmälning vid förändringar eller avvikelser. Vi har även tagit en roll i organisationen för att täcka upp vid föräldraledighet eller annan frånvaro.

Vi har genom åren har vi även stöttat med följande:

  • Analys av vattenprover
  • Bestämning och kontroll av luftutsläpp
  • Genomfört periodiska besiktningar
  • Stöttat med utsläppshandel

Det långa samarbetet underlättar kommunikationen och bidrar till ett starkt förtroende oss emellan. Vår startsträcka är därför kortare och genomförandet blir effektivare för båda parter. Vi vet i allmänhet vad Volvo behöver och hur de vill ha leveransen.