Glasma

1979 skapades Glasma för att centralisera hanteringen av råvaror i Glasriket. Småland med sina djupa skogar och många sjöar var en perfekt plats att framställa glas i världsklass. Skogarna gav den välbehövliga veden och sjöarna gav sand till glasmassan. Idag har Glasma utvecklats till att leverera glasråvara av högsta kvalitet till kunder över hela världen från sin produktionsanläggning i Emmaboda i mitten av Glasriket. Glasmas produkter finns i allt från Nobelservisen till glasdetaljer i premiumbilar.

DGE har i över 10 år stöttat Glasma i deras miljöarbete och med sitt kontor i Kalmar väl placerat för ett ge en viktig närhet i samarbetet med Glasma. Det långa och kontinuerliga samarbetet gör att DGE känner verksamheten väl vilket ger korta ledtider vid nya projekt och utmaningar.

Spännande projekt under denna period har varit att utveckla verksamhetens rökgasrening och dagvattenhantering. Genom våra periodiska besiktningar och lagövervakning har vi även haft möjlighet att stötta Glasma med sin egenkontroll.

Jag uppskattar att man får en så personlig kontakt med DGE:s konsulter. Sen är företaget lagom stort och passar våra behov som handen i handsken.

- Patrik Hultmark, Technical Director, Glasma AB