Estrella AB

Estrella introducerade popcorn och chips på den svenska marknaden redan år 1957 och är sedan dess en ledande aktör på snacksmarknaden. Den huvudsakliga produktionen sker i Angered utanför Göteborg. Bolaget har totalt ca 250 anställda. DGE har sedan 2018 stöttat i Estrellas miljö- och hållbarhetsarbete.

DGE har genomfört diverse utredningar för att uppdatera verksamheten på sin miljöpåverkan samt stöttat i den fortlöpande egenkontrollen, här är några av de tjänster vi genomfört:

  • Ackrediterad vattenprovtagning + analys
  • Dagvattenutredning
  • Skyfallskartläggning
  • Luftemissionsmätningar från panncentralen
  • Provtagning och analys av luktstyrkor
  • Granskning av kontrollsystem avseende hållbarhetsbesked
  • Periodiska besiktningar

Närheten bidrar till flexibilitet men även att vi kan ta ett helhetsgrepp för flertalet av de tjänster som en miljöfarlig verksamhet är i behov av. De olika uppdragen medför att man lära känna varandra väl, vilket båda parter säkerligen kommer ha glädje och nytta av i framtida frågeställningar.

DGE är prestigelösa, de känns som kollegor. Alla är tillmötesgående och trevliga. Känslan har sedan start alltid varit att de levererar kvalitet!

- Ingela Fondin, Miljö- och Energiansvarig, Estrella AB