Lekolar

Lekolar utvecklar lärmiljöer och är idag marknadsledare i Norden på pedagogiska hjälpmedel, leksaker, inredning och förbrukningsartiklar till skolor och förskolor.  Bolaget finns i Norge, Danmark, Finland och Sverige och har ca 300 medarbetare.

DGE har hjälpt Lekolar med olika delar av hållbarhetsarbetet sedan 2010. Inledningsvis framförallt utveckling av verksamhetens ledningssystem, med alla de uppgifter som hör till detta. Därefter har vi fortsatt stödja kvalitets- och miljöarbetet i form av utbildningar, lagbevakning, miljöaspektbedömning och internrevisioner.

På senare år har både verksamhetens arbete och vårt stöd utökats till ett bredare hållbarhetsperspektiv med livscykelanalyser, klimatberäkningar, cirkulär ekonomi och leverantörsrevisioner. Arbetet med att förstå och utvärdera sin leverantörskedja är allt viktigare för många bolag och för Lekolar är detta centralt.

DGE har hjälpt till med att sätta upp en process för leverantörsrevisioner med fokus på att utveckla leverantörernas hållbarhetsprestanda och även genomfört ett flertal revisioner på plats hos leverantörerna. Hösten 2021 genomförde vi även en kartläggning av klimatavtrycket för verksamhetens inköpta produkter i Scope 3 och satte upp en beräkningsmetodik för att inkludera denna viktiga del i den årliga redovisningen enligt GHG-protokollet.

DGE är ett tryggt och kunnigt stöd i vårt hållbarhetsarbete, både med de sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågorna. Det händer så mycket på detta område och då känns det bra att veta att det finns hjälp att få.

- Pierre Lennartsson, Hållbarhetschef, Lekolar AB