GKN Aerospace Sweden

GKN Aerospace Swedens verksamhet i Trollhättan utvecklar och tillverkar avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. Branschen är hårt konkurrenssatt och kräver specialisering och ständig utveckling. Verksamhetens fokus är nu att bidra till en hållbar utveckling av flyg- och rymdindustrin.

Sedan 2010 har DGE varit GKNs förstahandsval vid stöd avseende miljöfrågor. Vi har hjälpt verksamheten inom de flesta av våra tjänsteområden, här är några av de tjänster vi genomfört:

  • Lagbevakning
  • Ackrediterade luft- och vattenmätningar
  • Ackrediterade vattenanalyser
  • Periodiska besiktningar
  • Klimatberäkningar
  • Handlingsprogram enligt Sevesolagstiftningen
  • Miljötekniska markundersökningar och miljöstöd inför nybyggnationer
  • Kompetens och resursstöd
  • Statusrapport

Det långa samarbetet och de många levererade tjänsterna bidrar till att vi känner verksamheten väl vilket också är en styrka när det sker personalomsättningar hos kund eller hos oss på DGE. I våra arkiv har vi tillgång till alla de olika utredningar som genomförts av DGE under de senaste 15 åren vilket bidrar till att säkerställa att inget missas samt gör vår startsträcka kortare än vad som annars hade varit fallet.

DGE´s konsulter har gedigen kompetens och erfarenhet, både inom miljöområdet och om GKN som företag, som de gärna delar med sig av för att supporta oss i vårt miljöarbete.

- Malin Pålsson, Miljöchef, GKN Aerospace Sweden