Perstorp Specialty Chemicals

Bolaget grundades av Wilhelm Wendt i orten Perstorp i södra Sverige för 140 år sedan och är fortfarande ledande inom specialkemikalier. Grundaren kanske aldrig hade föreställt sig framgången för det moderna företag vi känner som Perstorp Specialty Chemicals idag, ett globalt specialkemiföretag med produkter som berör miljontals människor över hela världen, varje dag.

 

DGE hjälper Perstorp Specialty Chemicals sedan mer än 10 år tillbaka med en rad olika miljötjänster. Bland annat har vi hjälpt till med miljötekniska markundersökningar, grundvattenutredningar, PFAS-utredningar, upprättande av statusrapporter, tillståndsprövning samt sedan 2013 periodiska miljöbesiktningar vid samtliga produktionsenheter. Under de senaste åren hjälper vi dem även med luftemissionsmätningar och för att bygga verksamhetens egen kapacitet att mäta utsläpp till luft har vi investerat i ett avancerat FTIR-instrument som vi hyr ut till bolaget.

”Jag ser alltid fram emot en periodisk besiktning med DGE. Jag vet i förväg att vi kommer att få en givande, kompetent genomlysning av vår verksamhet som hjälper oss att förbättras – och att det kommer att ske under avslappnade och trevliga former!”

- Olof Strand, Miljöingenjör, Perstorp Specialty Chemicals AB