Livscykelanalys och footprint för cirkulär verksamhet

Livscykelperspektivet lyfts fram i nya ISO 14001-standarden och är en förutsättning för att få grepp om verksamhetens miljöpåverkan och driva ett effektivt miljöarbete.

Vad DGE kan:

Vi hjälper er att analysera er produkt eller organisation och beräkna dess miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. Kunskapen kan sedan användas för att göra skillnad. Fotavtryck och livscykelanalyser kan användas för att illustrera utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, användning av land- och vattenresurser samt olika typer av föroreningar från råvaruutvinning. Vi hjälper er att hitta rätt bland begreppen, beräkna och värdera fotavtrycken för er verksamhet så att ni på ett transparent och trovärdigt sätt kan redovisa dem i enlighet med relevanta standarder. Exempelvis hjälper vi er att beräkna ert klimatavtryck i Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet som underlag för klimatmål och kompensation eller ta fram Environmental Product Declarations (EPD) för era produkter.

DGE använder programvaran SimaPro för livscykelberäkningar och använder generell data från vedertagna globala livscykeldatabaser såsom Ecoinvent, Agrifootprint mm. Vi ger även stöd i processen att implementera resultaten i verksamheten, bl a genom arbetssätt för ecodesign och kravställning vid inköp.

Vad du ska tänka på:

Utvecklingen av programvaror, databaser och standarder har gjort livscykelanalyserna så kostnadseffektiva att det idag är en självklarhet för de flesta att analysera sin verksamhet och produkt i ett livscykelperspektiv. Krav och förväntningar från kunder och samhälle ökar också, vilket ytterligare stärker betydelsen av att skaffa bra underlag att använda både till internt förbättringsarbete, produktutveckling/ecodesign, inköp och kommunikation.

Sin egen påverkan lokalt har man ofta god kunskap om, men för de flesta verksamheter ligger den största miljöpåverkan inte i anslutning till den egna anläggningen. Därför blir det alltmer tydligt att verksamhetens produktutvecklings-, affärs- och inköpsprocesser är centrala i miljöarbetet. Livscykelberäkningar hjälper till att lyfta fram detta på ett tydligt sätt för att skapa medvetenhet och engagemang.

Har du frågor kring Livscykelanalys och footprint för cirkulär verksamhet? Kontakta:

Helena Lindh

Telefon 0731-50 21 70

E-posta mig