Hållbarhetsstyrning i leverantörskedjan

Möt samhällets allt större krav på spårbarhet och transparens när det gäller sociala, etiska och miljömässiga frågor. Ta kontroll över styrning i hela leverantörskedjan.

Vad DGE kan:

Vi hjälper er att analysera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan och hitta pragmatiska och effektiva arbetssätt för att utvärdera och samarbeta med era leverantörer kring de viktiga frågorna för just er.

Riskanalysen görs huvudsakligen utifrån vilken bransch det gäller och var i världen produktionen sker och ligger sedan till grund för att utforma arbetssätten.

Vad du ska tänka på:

Riskanalysen kan genomföras i olika omfattning beroende på kundkrav och verksamhetens behov i övrigt. En enkel översiktlig analys kan ge en bra grund för att arbeta konstruktivt med att öka hållbarhetsprestandan hos leverantörer och deras underleverantörer.

En hållbar leverantörskedja bygger på en ömsesidig förståelse för utmaningar och samarbete kring lösningar. Tillsammans ökar ni hållbarhetsprestandan i er leverans!

Har du frågor kring Hållbarhetsstyrning i leverantörskedjan? Kontakta:

Nan Kjellberg

Telefon 0734-171023

E-posta mig