• Publicerad: 4 juli 2022

Vi klimatkompenserar för våra klimatutsläpp i Scope 1 och 2

Förra året satte vi nya mål för verksamheten. Ett av dessa var att verksamheten ska vara klimatneutral i Scope 1 och 2 samt tjänsteresor till 2025, eftersom dessa är de mest relevanta delarna av vårt klimatavtryck.

Medan vi fortsätter arbetet med att gå över till fossiloberoende fordon och resor har vi nu valt att kompensera för våra utsläpp i Scope 1 och 2 för 2021 års verksamhet.

Vi valde ett kompensationsprojekt i Indien där öppna spisar ersätts med effektiva spisar som eldas med biogas producerad av lokalt tillgängligt avfall. Förutom att det har positiv klimateffekt ger spisarna även en positiv effekt genom att inomhusluften förbättras. Du kan läsa mer om det här.

Projektet valdes av vår kollega Sayali Bhalekar som själv kommer från Indien och dessutom är en viktig medarbetare i vårt team som jobbar med klimatberäkningar och livscykelanalys. Det tyckte vi passade bra.