Sayali Bhalekar

Jag är maskiningenjör med en magisterexamen i industriell ekologi från Chalmers tekniska högskola. Som barn brann jag alltid för miljön med ett särskilt intresse mot teknik. Så jag integrerade de två!

Min masteruppstats syftade till livscykelanalys och livscykelkostnadsbedömning av biokol och undersökte där om biokol kan betraktas som potentiell negativ emissionsteknik. Förutom mina akademiska projekt är en av mina höjdpunkter mitt internationella volontärarbete för AIESEC i Mauritius för hållbara utvecklingsmål för livet på land och livet under vatten.

 

Ursprungligen kommer jag från Mumbai, Indien. En av mina största styrkor är att ta perspektiv på en situation. På DGE arbetar jag som miljökonsult med fokus på livscykelanalys och cirkulär ekonomi.

Under min fritid älskar jag att vara på stranden med en bok. Yoga och Krav Maga är två aktiviteter som håller mig frisk. Jag älskar långa promenader och den fridfulla miljön i skogen över stadens ljus!

Sayali Bhalekar