• Publicerad: 9 september 2022

Förändringar i avfallslagstiftningen

Tiden har kommit för årets andra laguppdatering i lagmaskinen och denna gången gäller det hantering av avfall.

Det har införts ett flertal ändringar i lagstiftningen som rör avfall, både för verksamheter som ger upphov till avfall och verksamheter som hanterar avfall på olika sätt. Det blir möjligt att döma ut böter till en yrkesmässig verksamhet som lämnat sitt avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Det blir också möjligt för kommunen att kräva att Länsstyrelsen gör en bedömning av behovet av ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter med insamling eller behandling av avfall.

Detta är en av flera förändringar i miljölagstiftningen den senaste tiden. Vi hjälper våra kunder att bevaka förändringar och analyserar vad dessa får för betydelse för verksamheten. Med vårt verktyg Lagmaskinen har du alltid tillgång till uppdaterade laglistor inom miljö- och arbetsmiljöområdena. Läs mer på Lagbevakning miljö och arbetsmiljö  – DGE

Behöver du få en enklare översikt över vilka författningar som berör dig, hör av dig till oss!