Lagbevakning miljö och arbetsmiljö 

Varje organisation har ansvar att känna till och följa gällande lagstiftning. Men lagar förändras och att tolka vad det innebär för den egna verksamheten kan vara en snårig och övermäktig uppgift. DGE hjälper er med lagbevakningen.  

 

Vad DGE kan: 

Vi sätter oss in i er verksamhet och anläggning och upprättar en verksamhetsspecifik lagförteckning med de författningar som berör just er verksamhet. Till vår hjälp har vi Lagmaskinen, ett webbaserat verktyg som ni kan arbeta vidare med utan att riskera att fastna i tolkningsfrågor eller funderingar kring hur lagen berör er 

Normalt uppdaterar vi er laglista med nyheter två gånger per år.  tar vi även fram ett PM som mer i detalj beskriver de största lagnyheterna. Här tar vi också upp vad vi ser framför oss i den närmaste framtiden inom miljö- och arbetsmiljöområdet. 

Vi erbjuder även kundspecifika genomgångar av er verksamhet utifrån er lagförteckning och kan agera diskussionspartner i lagstiftningsfrågor kring arbetsmiljö, miljö och kemikaliefrågor. Om någon av lagförändringarna kräver anpassningar i verksamheten står vi till förfogande för rådgivning, processledning och utbildning.  

Vad du ska tänka på: 

För att effektivt följa upp förändringar som kommer är det nödvändigt att det finns en mottagare av informationen som både har tid och är tillräckligt insatt i lagstiftningen för att kunna tolka vad förändringarna har för konkret betydelse för företaget. 

Glöm inte att löpande utvärdera verksamhetens lagefterlevnad. I Lagmaskinen finns funktioner som lämpar sig för såväl interna som externa revisioner. 

 

För att komma direkt till lagmaskinen, logga in nedan:

 Har du frågor kring Lagbevakning miljö och arbetsmiljö ? Kontakta:

Monika Walfisz

Telefon 070-209 26 51

E-posta mig