Lagbevakning/‌Rådgivning miljö och arbetsmiljö

För många verksamheter kan det vara svårt att hålla sig ajour med aktuell lagstiftning. Då kan vi på DGE Mark och Miljö göra det åt er. Vi har kunskapen och erfarenheterna för att tolka vad lagarna innebär för er verksamhet.

 

Dagligen förändras lagstiftningen riktad mot företag i Sverige och Europa. Varje företag har ett ansvar att följa de uppdateringar som publiceras på en mängd olika platser och format. För att effektivt följa uppdateringskraven är det nödvändigt att det finns en mottagare av informationen som både har tid och är tillräckligt insatt i lagstiftningen för att kunna tolka vad förändringarna har för konkret betydelse för företaget.

Låt DGE Mark och Miljö göra grovjobbet!

När vi gör detta åt er innebär det att vi sätter oss in i er verksamhet och upprättar en kundspecifik lagförteckning med de paragrafer som berör just er verksamhet. Lagförteckningen upprättas i en sökbar förteckning som vi uppdaterar med det intervall ni önskar.

Lagmaskinen är ett webbaserat verktyg som hjälper er att fokusera på hur ni på bästa sätt kan arbeta med lagstiftningen som berör er utan att fastna i tolkningsfrågor eller i tanken,

”Hur berör detta mig egentligen?”  

Utöver lagförteckningen erbjuder vi även kundspecifika genomgångar er verksamhet utifrån laglistan och kan även agera diskussionspartner i lagstiftningsfrågor gällande arbetsmiljö, miljö och kemikaliefrågor.

Är ni redan en användare av systemet, klicka på bilden nedan. Vill ni veta mer om systemet, kontakta oss för en demonstration.

Lagbevakning på dina villkor!
Lagbevakning på dina villkor!