• Publicerad: 1 juni 2023

Vi ställer om vår fordonsflotta

I många av DGE:s uppdrag ingår förflyttning till platser dit vi inte kan komma med kollektivtrafik, och dessutom har vi ofta med oss utrustning som är svår att transportera utan bil. Detta gör att transporter och resor är en stor del av vårt klimatavtryck.

För nästan tio år sedan bestämde vi oss för att påbörja omställningen av fordonsflottan till mer miljösmarta alternativ och därmed minska utsläppen från transporter, både internt och i resande till och från kunder. Vi började med att prova olika alternativ, både elbilar och bilar som drivs av biobaserade bränslen såsom fordonsgas och HVO.

Eldrift är ett bra alternativ för personbilar men när det gäller våra större transportbilar blev det svårt med räckvidden och vi har därför valt att satsa framförallt på gas. Fordonsgas består till allra största delen av biogas, 2021 var andelen naturgas i fordonsgasen totalt i Sverige 96%. När det finns ett val väljer vi dessutom alltid att trycka på ”Biogas”-knappen på pumpen. Biogas framställs genom att organiska avfall så som gödsel från kor och hästar, matavfall från människor eller slam från reningsverk bryts ner under speciella förhållanden. Resultatet blir metangas som kan användas som bränsle i bilarna. Biogasproduktionen ökar i Sverige och vi på DGE ser biogasen som en viktig del av framtidens fossilfria energiförsörjning.

Idag har vi 10 bilar i verksamheten varav fem är gasdrivna, en eldriven, två går på HVO och så återstår tre som fortfarande är dieseldrivna, men inte länge till.

Vårt mål till 2025 är att verksamheten ska vara klimatneutral i Scope 1 och 2 samt resor i tjänsten. Sedan 2021 klimatkompenserar vi vårt klimatavtryck i Scope 1 och 2, där utsläppen från våra bilar också ingår.