• Publicerad: 20 oktober 2021

Vi kan VOC

Utsläpp av VOC (flyktiga organiska ämnen) till luft är mer på tapeten än någonsin och vi på DGE har jobbat med dessa frågor i 30 års tid. Vi har stor kunskap och förståelse kring frågorna om VOC-utsläpp från främst industriell verksamhet men även andra områden, till exempel biogasproduktion, deponier med mera.

Vi har en stor och anpassad instrumentpark för mätning av total-VOC utsläpp till luft och med denna kan vi simultant och kontinuerligt mäta upp till 25-talet mätpositioner. På detta sätt kan vi kartlägga utsläppen från större verksamheter och vi utför dessa mätningar regelbundet på bland annat läkemedelsindustrier, färgtillverkningsindustrier och olika industrier där lackering förekommer.

Vi utför även mätningar av specifika ämnen där analyser utförs både på vårt eget lab (Göteborgs Kemanalys) och/eller externa lab allt efter vad som bedöms lämpligt från fall till fall. Även diffusa utsläpp från bland annat lagring i tankar, cisterner, bassänger eller liknande kan kvantifieras genom mätningar eller med olika beräkningsmodeller.

Tack vare vår stora instrumentpark, långa erfarenhet och goda kontakter med analyslaboratorier kan vi skräddarsy mätuppdrag och utredningar, stora som små, helt efter våra kunders önskemål och behov. Så tveka inte att kontakta DGE med dina frågor kring VOC!

För mer information, hör av dig till Johan Mars.

Här kan du läsa generellt om våra tjänster när det gäller miljökontroll luft.