• Publicerad: 16 augusti 2022

Omprövning av hållbarhetsbesked

Energimyndigheten har nyligen gått ut med information om att vissa aktörers hållbarhetsbesked ska omprövas under perioden 2022–2023. Vid en omprövning ska en oberoende granskare anlitas för att kontrollera kontrollsystemet tillhörande hållbarhetsbeskedet.

Våra medarbetare har arbetat med regelverket om hållbarhetskriterier för biobränslen sedan start och har vid flera tillfällen agerat oberoende granskare.

Så om ni behöver en oberoende granskare, kontakta oss på DGE!