• Publicerad: 25 november 2021

Miljötillstånd i en föränderlig värld

På DGE har vi löpande ett drygt femtontal prövningsärenden igång för våra kunder. I en föränderlig värld av avvisningar och anpassningar till den sköra miljö vi riskerar att påverka lotsar vi våra kunder mot hållbara och robusta ansökningar. Som alltid gör vi det tillsammans. Med varandra och med våra kunder och samarbetspartner.

Att pröva en verksamhet, alltså att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet som det ofta innebär för en DGE-kund, är en omfattande process som ställer stora krav på en verksamhet. När det, som det ofta gör, handlar om en befintlig verksamhet som ska söka ett nytt tillstånd ligger den första utmaningen i att beskriva den befintliga verksamheten med dess processer, utsläpp och utrustning. Nästa steg handlar om att sia in i framtiden – vad vill vi härnäst? Och vad kommer detta att innebära för omgivningarna? I en föränderlig värld dessutom.

Nästan alla organisationer står inför stora förändringar och att få allt detta att rymmas i ett projekt, en miljökonsekvensbeskrivning, en ansökan, är en av orsakerna till att vi älskar prövningsuppdrag på DGE.

Läs mer om hur vi jobbar med prövningsuppdrag här eller kontakta Malin Karlsson för mer information!