• Publicerad: 7 mars 2024

Årets första uppdatering i Lagmaskinen

Nu är årets första uppdatering av laglistorna i vår lagbevakningstjänst Lagmaskinen precis avslutad och här kommer en kort summering av några av de största nyheterna:

Den 1 januari 2025 sker en omstrukturering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och samtliga paragrafer i de nuvarande 67 föreskrifterna sorteras in i 15 nya föreskrifter. Reglerna har bearbetats när de har sorterats in i den nya strukturen men målet har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer. I samband med översynen har det också tillkommit specifika regler som gäller för planeringen, projekteringen och samordningen av byggnads- eller anläggningsarbete (gäller byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare). Det är alltså dags att börja orientera sig i den nya strukturen för att vara redo i januari 2025.

Det händer också mycket på EU-ETS-området. Nytt för tilldelningsperioden år 2026–2030 är att 20 % av tilldelningen kommer villkoras och för att behålla hela tilldelningen kommer vissa verksamhetsutövare att behöva vidta energieffektiviseringsåtgärder och/eller lämna in en klimatneutralitetsplan. Och som en del av EU:s klimatpaket ”Fit for 55” införs ett nytt utsläppshandelssystem från år 2025 för vägtransporter, byggnader och mindre industrier (EU ETS2). Verksamhetsutövare som omfattas av detta system är de bränsleaktörer som tillgängliggör bränsle på marknaden (och därmed är skyldig att betala punktskatt) för förbränning inom vägtransporter, byggnader och mindre industrier.

Detta är ett par av flera genomförda och planerade förändringar i miljölagstiftningen den senaste tiden. Vi hjälper våra kunder att bevaka förändringar och analyserar vad dessa får för betydelse för verksamheten. Med vårt verktyg Lagmaskinen har du alltid tillgång till uppdaterade laglistor inom miljö- och arbetsmiljöområdena. Läs mer på Lagbevakning miljö och arbetsmiljö – DGE

Behöver du få en enklare översikt över vilka författningar som berör dig, hör av dig till oss!