• Publicerad: 5 oktober 2021

DGE:s eget vattenlaboratorium hjälper till med både rutin- och specialanalyser

Vårt analyslaboratorium (f.d. Göteborgs Kemanalys) är sedan november 2020 är en helt integrerad del av DGE. Laboratoriet är verksamt inom analys och miljökaraktärisering av förorenat vatten och verksamheten är ackrediterad av SWEDAC enligt ISO 17025, vilket borgar för en hög analyssäkerhet avseende mer än 30 parametrar, framför allt i avloppsvatten.

Förutom de rutinmässiga analyserna har Kemanalys sedan 2018 haft möjlighet att genomföra olika specialanalyser, exempelvis breda screeninganalyser där substansers fingeravtryck i masspektrometern (GC-MS) kan matchas mot över 200 000 substanser. För oljeprodukter kan substansernas förhållande till varandra därefter användas som verktyg för spårning av ursprung. Detta kan vara användbart vid spårning av källan om okända föroreningar påträffas.

Vi genomför även skräddarsydda analyser där specifika substanser kan analyseras i mycket låga koncentrationer och kan upp pilotförsök i mindre skala för till exempel reningssteg.

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till Christian Beijar.